⌨️

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky: Tyto můžete samozřejmě v nastavení FiveM změnit.

ℹ️ Přes F4 → ZÁKLADNÍ lze zapnout a vypnout zobrazování jednotlivých BLIPů na mapě.

KLÁVESA
FUNKCE
F1
Otevře telefon.
F2
Otevře inventář (v případě, že jste např. u kufru auta otevře kufr auta)
TAB
Otevře HOTBAR s prvními pěti předměty ve Vašem inventáři.
1,2,3,4,5
Vybere předmět z HOTBARu.
F4
Otevře menu s intrakcemi.
Levý ALT
Zobrazí interaktivní očko, pomocí kterého můžete činit interakce.
U
Zobrazí/Skryje malý PD/EMS dispatch.
F9
Otevře menu se součástmi oblečení, které můžete nandat/sundat.
DEL
Otevře tzv. scoreboard s hráči na serveru a přehledem hráčů v jednotlivých zaměstnáních.
K
Zavře kufr vozidla.
L
Zamkne/odemkne vozidlo.
H
Při míření zbraní změní rameno a pohled.
B+ŠIPKY
Na motorce nebo kole udělá při kombinaci B + šipek na klávesnici trik.
X
Zrušení animace a zároveň zvednutí rukou nad hlavu.
G
Založení rukou.
Levý SHIFT
Pokud má Vaše vozidlo NITRO, aktivuje se.
Levý CTRL
Skrčení.
B
Ukáže prstem.
F11
Mění mód hlasitosti mluvení mezi šeptání/mluvení/křičení. Lze také přes příkaz /hlasitost
B
Ve vozidle zapne/vypne bezpečnostní pás.
F3
Otřevře menu s animacemi / propy / emoty / styly chůze.
F7
Otevře fakturační menu.
J
Vypne kontrolu trakce u auta. Lze více driftovat. Tlačítko je potřeba držet cca 0.5 sekundy. Pro kontrolu je možné při pohledu z první osoby kouknout na tzv. budíky vozidla.
§
Otevře menu rychlých emotů. Je potřeba si tyto předem vybrat v klasickém emote menu.

Specifické pro PD/EMS

KLÁVESA
FUNKCE
Q
Zapnutí/vypnutí majáků.
Zapnutí/přepnutí zvuku sirény.
.
Vypnutí zvuku sirény.
R
Prohouknutí sirény.
SHIFT+H
Shodí hráče při 10-70 na zem.
SHIFT+Y
Rychle nasazení služebních pout nejbližšímu hráči.
O
Otevře menu pro ošetření zraněného hráče.

ℹ️ V nastavení FiveM si můžete tyto klávesové zkratky změnit.